EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Zvoľte si  cenový model, ktorý Vám najviac vyhovuje


Aplikáciu MONEO môžete získať okrem bezplatnej Trial verzie  v 3 platených verziách: 

I Basic  I  Standard  I  Premium I

Licenciu na používanie vybranej  verzie si môžete zakúpiť na 180  dní (polrok) alebo 365 dní (rok). 

              Objednajte si niektorú z verzií a už dnes budete môcť aplikáciu využívať

Ceny bez DPH platné od 1.1.2022


Basic

50 €           85 €

Polrok                                     Rok

    Demo režim

 

    Prognóza na 30 dní

 

       Prognóza na 90 dní

 

       Prognóza na 365 dní

 

    Spracovanie viacerých firiem

 

    Využitie v 8 svetových jazykoch

 

       Sieťový prístup viacerých užívateľov

 

    Bezplatný upgrade

 

    Online podpora

 

        Prepojenie s bankou

Standard

75 €        125 €

Polrok                                    Rok

    Demo režim

 

    Prognóza na 30 dní

 

    Prognóza na 90 dní

 

       Prognóza na 365 dní

 

    Spracovanie viacerých firiem

 

    Využitie v 8 svetových jazykoch

 

       Sieťový prístup viacerých užívateľov

 

    Bezplatný upgrade

 

    Online podpora

 

        Prepojenie s bankou

Premium

100 €         170 €

Polrok                                   Rok

    Demo režim

 

    Prognóza na 30 dní

 

    Prognóza na 90 dní

 

    Prognóza na 365 dní

 

    Spracovanie viacerých firiem

 

    Využitie v 8 svetových jazykoch

 

    Sieťový prístup viacerých užívateľov

 

    Bezplatný upgrade

 

    Online podpora

 

    Prepojenie s bankou


     Ceny uvedené v záhlaví cenníka platia pre spracovanie 1 firmy. Ak chcete spracovávať viacero firiem, pri objednávke je potrebné uviesť  v položke "Počet                      firiem" maximálny počet firiem, ktoré chcete  v rámci jedného programu spracovávať  (max.15).  Celková cena ktorú budete platiť, tak bude násobkom počtu                firiem a jednotkovej ceny. Pri objednávke 2 a viac firiem získate bezplatne ako bonus možnosť spracovávať o 1 firmu viac ako si objednáte.


Príklad:        Celková  cena verzie BASIC na polrok (180 dní)  pre 2 firmy:   100.- €     ( 2 x 50.- € )

                      Ako bonus získate možnosť spracovávať  3.  firmu zdarma

                      Spolu tak môžete za cenu 100.- €  spracovávať  až 3  firmy v jednom programe v trvaní 180 dní.


Poznámka:  Multiverziu je možné využiť rôznymi spôsobmi:

                      - v rámci holdingovej štruktúry materskej firmy ( viacero firiem majetkovo prepojených)

                      - v rámci jednej firmy, ktorá má viacero samostatných prevádzok ( napríklad reštaurácie )  alebo pobočiek ( napríklad predajne )

                      - v rámci jednej firmy, ak chcete vytvárať súčasne viac druhov prognóz napríklad dlhodobý finančný plán a súčasne priebežné cash flow prognózy

                      - cash flow prognóza pre viacero klientov ( napríklad  účtovnou firmou )

                      - rôzne varianty podnikateľského plánu napríklad pre start up a podobne 

                    

 

                      viac druhov prognóz napr. dlhodobý finančný plán  a súčasne  priebežné prognózy