EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Zvolte si  cenový model, ktorý Vám najviac vyhovuje


Aplikáciu MONEO môžete získať  okrem bezplatnej Trial verzie  na 7 dní   v  3  platených verziách: 

I Basic  I  Standard  I  Premium I

Licenciu na používanie vybranej  verzie si môžete zakúpiť na 180  dni (polrok) alebo 365 dní (rok) . 

              Objednajte si niektorú z verzií  a už dnes budete môcť aplikáciu využívať

Ceny bez DPH platné od 1.1.2020


Basic

50 €           85 €

Polrok                                     Rok

    Tréningový režim

 

    Prognóza na 30 dní

 

       Prognóza na 90 dní

 

       Prognóza na 365 dní

 

    Spracovanie viacerých firiem

 

    Manuálne vstupy

 

    Bezplatný upgrade

 

    Online podpora

 

        Hotline

Standard

75 €        125 €

Polrok                                    Rok

    Tréningový režim

 

    Prognóza na 30 dní

 

    Prognóza na 90 dní

 

       Prognóza na 365 dní

 

    Spracovanie viacerých firiem

 

    Manuálne vstupy

 

    Bezplatný upgrade

 

    Online podpora

 

       Hotline

Premium

100 €         170 €

Polrok                                   Rok

    Tréningový režim

 

    Prognóza na 30 dní

 

    Prognóza na 90 dní

 

    Prognóza na 365 dní

 

    Spracovanie viacerých firiem

 

    Manuálne vstupy

 

    Bezplatný upgrade

 

    Online podpora

 

    Hotline


         Ceny uvedené v záhlaví cenníka platia pre spracovanie 1 firmy.   Ak chcete spracovávať viacero firiem , pri objednávke je potrebné uviesť  v položke "Počet                     firiem" maximálny počet firiem, ktoré chcete  v rámci jedného programu spracovávať  (max.15).  Celková cena ktorú budete platiť, tak bude násobkom počtu firiem a jednotkovej ceny.    Pri objednávke 2 a viac firiem získate bezplatne ako bonus  možnosť spracovávať o 1 firmu viac ako si objednáte.


Príklad:        Celková  cena verzie BASIC na polrok (180 dní)  pre 2 firmy:   100.- €     ( 2 x 50.- € )

                      Ako bonus získate možnosť spracovávať  3.  firmu zdarma

                      Spolu tak môžete za cenu 100.- €  spracovávať 3  firmy v jednom programe v trvaní 180 dní.


Poznámka:  Multiverziu je možné využiť rôznymi spôsobmi:

                      - v rámci holdingovej štruktúry materskej  firmy (napr. viacero firiem majetkovo prepojených)

                      - v rámci jednej firmy,  ktorá má viacero samostatných prevádzok (napr. reštaurácie)  alebo pobočiek (napr. predajne )

                      - v rámci jednej firmy, ak chcete vytvárať súčasne viac druhov prognóz napr. dlhodobý finančný plán  a súčasne  priebežné cash flow prognózy

                      - cash flow prognóza pre viacero klientov napr. účtovnou firmou

                      - rôzne varianty podnikateľského plánu napr. pre start up   atď.

                    

 

                      viac druhov prognóz napr. dlhodobý finančný plán  a súčasne  priebežné prognózy