EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Viac o aplikácii Moneo

Chystáte finančný plán ? Zvažujete kúpu firemného auta alebo si chcete rozdeliť podiely na zisku ?  Neviete, či bude mať Vaša firma dosť peňazí na úhradu dodávateľov,  nájomného, daní alebo výplatu miezd zamestnancov ?  Aplikácia Moneo Vám poskytne okamžitú odpoveď.  A nielen to - pomôže Vám aj hľadať riešenia.  Môže sa tak stať Vašim neoceniteľným pomocníkom, ktorý dokáže spoľahlivo predvídať budúci finančný vývoj a pomôže Vám rýchlo a správne sa rozhodnúť.


VlastnostiPrečo je dobré mať Moneo


 • Pre život každej firmy sú nevyhnutné reálne peniaze. Cash Flow a Zisk sú dva úplne odlišné ukazovatele, pričom mať vysoký účtovný zisk vôbec nemusí znamenať dostatok peňazí.  Inak povedané, zisk na papieri má reálnu hodnotu až vtedy, keď sú peniaze na účte.  Potvrdzuje to aj známe prirovnanie „Cash is King“.
 • Potenciálny stav finančných prostriedkov - likvidita - sa v čase neustále mení a jej nedostatok môže aj vysoko ziskovú firmu doviesť ku krachu. Pre existenciu firmy je preto priebežné sledovanie likvidity mimoriadne dôležité.

  

 • Pri rozhodovaní o financiách sa nespoliehajte na pocity, môže to byť klamlivé.  Moneo môže byť Váš spoľahlivý finančný kompas, vďaka ktorému budete mať Vaše peniaze vždy pod kontrolou a vyhnete sa zbytočnému stresu.

Ako Vám pomôže


1.  Presný a spoľahlivý obraz o budúcom stave Vašich financií

Aplikácia vytvorí  komplexný obraz o všetkých  príjmoch, výdavkoch a hlavne očakávanom stave Vašich financií  na najbližší mesiac po dňoch (30),  3 mesiace po týždňoch (90) alebo 12 mesiacov po mesiacoch (365). V prepojení s bankou sa prognózy budú aktualizovať automaticky v reálnom čase a aplikácia Vám tiež kedykoľvek v priebehu dňa (24/7) poskytne informáciu o tom, aký je aktuálny stav na Vašich bankových účtoch .  


2.  Riadenie Cash Flow firmy a modelové scenáre

 • Pomocou aplikácie dokážete priebežne kontrolovať príjmy a výdavky firmy a riadiť Cash Flow v reálnom čase . Podľa očakávaných príjmov (úhrady faktúr, príjem tržieb, ...) sa viete správne a rýchlo rozhodovať o akýchkoľvek výdavkoch (platby faktúr, úhrady miezd, nájomného, splátky úverov, investície, ...).


 • Na prípadný nepriaznivý finančný vývoj viete reagovať včas a dokážete ho zvrátiť. Viete si vopred modelovať scenáre a pripraviť vlastné riešenia.
 • Aplikácia môže poslúžiť ako praktický simulátor cash flow  na posúdenie dopadov ešte predtým, ako príjmete rozhodnutie  (získanie úverov, úprava miezd zamestnancov, nákup áut alebo počítačov, vyplatenie podielov na zisku, rôzne druhy štátnej pomoci, reakcia na zmeny zákonov, ...).


3.  Príprava nových projektov a finančné plánovanie

Pri príprave nových projektov môže byť pre bežné firmy aj startupy výborným pomocníkom pri tvorbe rôznych finančných prehľadov ( finančný plán, analýza príjmov a výdavkov, likvidita a jej vývoj, podnikateľský plán,  plán cash flow,...).


  


Komu je určená


 • Veľkosť firmy. Aplikáciu Moneo viete využiť  bez ohľadu na obrat, výšku majetku alebo počet zamestnancov. Je vhodná hlavne pre stredné a väčšie firmy, no výborne poslúži aj pre nové začínajúce projekty  ( startup ).


 • Obchodné zameranie.  Podnikateľské aktivity firmy nie sú rozhodujúce,  využiť ju môžu napríklad: účtovné, právne, reklamné, poradenské a servisné firmy, maloobchodné predajne, hotely, reštaurácie, výrobné, obchodné, stavebné alebo dopravné firmy, ... 


 • Personálne využitie. Aplikácia je určená pre každého, kto rozhoduje o financiách firmy. Môže byť výborným pomocníkom pre majiteľov firiem, finančných riaditeľov alebo účtovníkov.  Ovláda sa jednoducho a nevyžaduje špeciálne odborné znalosti z  účtovníctva. 


Ako funguje

 • Aplikácia aj všetky údaje vrátane prepojenia s bankou sú uložené len na  Vašom počítači  - sú tak chránené všetky citlivé informácie týkajúce sa financií Vašej firmy.
 • Je flexibilná a nezávislá od konkrétneho ekonomického softvéru ktorý využíva Vaša firma. Moneo dokáže pracovať samostatne, ale v prípade potreby aj jednoducho využiť informácie z rôznych zdrojov.
 • Mnohé procesy sú automatizované, aby uľahčili prácu užívateľovi (napríklad  automatický import historických údajov, odhad reálnej splatnosti faktúr ... ).
 • Umožňuje generovať prognózy ku ktorémukoľvek dňu - je nezávislá na mesačných závierkach účtovníctva.
 • Má integrovaný špeciálny HELP systém vrátane videonávodov, ktorý umožňuje interaktívne zobraziť nápovedu priamo v aplikácii (systém 2 obrazoviek) , čo Vám pomôže rýchlo ju pochopiť a naučiť sa s  ňou pracovať.
 • Podporuje sieťový prístup viacerích užívateľov z rôznych počítačov s vymedzenými prístupovými právami (napríklad  účtovníčka - finančný riaditeľ - výkonný riaditeľ) .
 • Aplikácia je k dispozícii v 8 svetových jazykoch a je v nej možné spracovávať až 16 firiem naraz.

                 Je čas pozrieť sa za horizont