EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Viac o aplikácii Moneo


Chystáte nový projekt a  potrebujete finančný plán ?  Dostala sa Vaša firma do nepriaznivej finančnej situácie a neviete, či budete mať dosť peňazí na úhradu dodávateľov,  nájomného, daní alebo  výplatu miezd zamestnancom ?  Aplikácia Moneo Vám dá okamžitú odpoveď.  A nielen to - pomôže Vám aj hľadať riešenia.  Môže sa tak stať Vašim neoceniteľným pomocníkom,  ktorý dokáže spoľahlivo predvídať budúci finančný vývoj  a pomôže Vám rýchlo a správne sa rozhodnúť.
VlastnostiPrečo je dobré mať Moneo


 • Pre život každej firmy sú nevyhnutné reálne peniaze. Cash Flow  a Zisk  sú dva úplne odlišné ukazovatele, pričom mať vysoký účtovný zisk vôbec nemusí znamenať dostatok peňazí.  Potvrdzuje to aj známe prirovnanie „Cash is King“.
 • Potenciálny stav finančných prostriedkov - likvidita - sa v čase neustále mení a jej nedostatok môže aj ziskovej firme spôsobiť vážne problémy, dokonca viesť až k jej krachu.   Pre existenciu firmy je preto likvidita mimoriadne dôležitá.

  

 • Pri rozhodovaní o financiách sa nespoliehajte na pocity. Pre riadenie a rozhodovanie potrebujete pracovať s reálnymi dátami. Aplikácia Moneo Vám poskytne dôležité informácie, predovšetkým koľko peňazí bude mať Vaša firma k dispozícii v najbližších dňoch, týždňoch alebo mesiacoch a aký bude celkový vývoj Vašich finančných prostriedkov.  Moneo Vám tak poslúži ako reálny a spoľahlivý nástroj pre riadenie a rozhodovanie vďaka ktorému budete mať Vaše peniaze vždy pod kontrolou.

Ako Vám pomôže


1.  Reálny obraz o budúcom stave a pohybe peňazí 

Aplikácia vytvorí reálny obraz o všetkých  príjmoch,  výdavkoch a očakávanom stave financií  firmy  na najbližší mesiac po dňoch (30),  3 mesiace po týždňoch (90) alebo 12 mesiacov po mesiacoch (365).  Prehľadne a jednoducho zobrazí aktuálny finančný stav v ktorom sa Vaša firma nachádza a tiež jej budúce finančné smerovanie, možnosti a limity. Finančné prognózy si viete kedykoľvek aktualizovať podľa nových informácii.


2.  Riadenie Cash Flow v reálnom čase

Pomocou aplikácie dokážete priebežne kontrolovať  príjmy a výdavky firmy a riadiť jej Cash Flow tak, aby ste mali vždy Vašu finančnú   situáciu pod kontrolou a vyhli sa zbytočnému stresu. Podľa očakávaných príjmov (úhrady faktúr, príjem tržieb, ...) sa viete správne a rýchlo rozhodovať o akýchkoľvek výdavkoch (platby faktúr, úhrady miezd, nájomného, splátky úverov, investície, ....)   .


3.  Simulácia finančných situácii a plánovanie

 • Na prípadný nepriaznivý finančný vývoj  viete reagovať včas a dokážete ho zvrátiť. Viete si vopred modelovať scenáre a pripraviť vlastné riešenia.
 • Aplikácia môže poslúžiť ako praktický simulátor cash flow  pre pripravované rozhodnutia manažmentu firmy alebo aj očakávané legislatívne zmeny a umožní vidieť ich priamy vplyv na likviditu firmy v predstihu (posudzovanie úverov, úprava miezd zamestnancov,    nákup áut alebo počítačov, vyplatenie podielov na zisku, rôzne druhy štátnej pomoci, zmeny zákonov, ... )

 • Pri príprave nových projektov môže byť pre bežné firmy aj startupy  výborným   pomocníkom pri tvorbe rôznych finančných prehľadov  ( podnikateľský plán, analýza príjmov a výdavkov, likvidita a jej vývoj, finančný plán, rozpočet, plán cash flow,...  )


  


Komu je určená


 • Veľkosť firmy. Aplikácia Moneo je ideálna pre každú firmu  bez ohľadu na obrat, výšku majetku alebo počet zamestnancov. Je aplikovateľná počnúc startupmi, cez malé a stredné firmy , až po veľké firmy s viacerými pobočkami alebo  materské spoločnosti s prepojením na ďalšie dcérske spoločnosti (holding) .


 • Obchodné zameranie. Využiť ju môžu firmy s rôznym obchodným zameraním:  maloobchodné predajne, účtovné, právne a poradenské firmy, hotely, reštaurácie,výrobné, stavebné alebo dopravné firmy, ... 


 • Personálne využitie. Aplikácia je určená pre každého, kto rozhoduje o financiách firmy. Môže byť výborným pomocníkom pre majiteľov firiem,  finančných riaditeľov alebo účtovníkov.  Ovláda sa jednoducho a nevyžaduje špeciálne odborné znalosti z  účtovníctva. 


Ako funguje

 • Aplikácia aj všetky údaje sú uložené len na  Vašom počítači  - sú tak chránené všetky citlivé informácie týkajúce sa financií Vašej firmy
 • Je flexibilná a nezávislá od konkrétneho ekonomického softvéru ktorý interne využíva Vaša firma. Moneo dokáže pracovať samostatne, ale aj jednoducho využiť informácie z rôznych zdrojov.
 • Mnohé procesy sú automatizované, aby uľahčili prácu užívateľovi (napríklad  automatický import knihy prijatých a vydaných faktúr, ... )
 • Umožňuje generovať prognózy ku ktorémukoľvek dňu - je nezávislá na mesačných závierkach účtovníctva
 • Má  integrovaný špeciálny HELP systém vrátane videonávodov, ktorý umožňuje interaktívne zobraziť nápovedu priamo v aplikácii (systém 2 obrazoviek) , čo Vám pomôže rýchlo ju pochopiť a naučiť sa s  ňou pracovať.​​​​​​​

                 Je čas pozrieť sa za horizont