EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Viac o aplikácii Moneo


Zvažujete kúpu firemného auta alebo si chcete rozdeliť podiely na zisku ?  Neviete, či bude mať Vaša firma dosť peňazí na úhradu dodávateľov,  nájomného, daní alebo výplatu miezd zamestnancom ?  Aplikácia Moneo Vám poskytne okamžitú odpoveď.  A nielen to - pomôže Vám aj hľadať riešenia.  Môže sa tak stať Vašim neoceniteľným pomocníkom, ktorý dokáže spoľahlivo predvídať budúci finančný vývoj a pomôže Vám rýchlo a správne sa rozhodnúť.
VlastnostiPrečo je dobré mať Moneo


 • Pre život každej firmy sú nevyhnutné reálne peniaze. Cash Flow a Zisk sú dva úplne odlišné ukazovatele, pričom mať vysoký účtovný zisk vôbec nemusí znamenať dostatok peňazí.  Inak povedané, zisk na papieri má reálnu hodnotu až vtedy, keď sú peniaze na účte. Firmu je preto potrebné riadiť  najprv na  cash flow, až potom  podľa ziskovosti. Potvrdzuje to aj známe prirovnanie „Cash is King“.
 • Potenciálny stav finančných prostriedkov - likvidita - sa v čase neustále mení a jej nedostatok môže aj ziskovú firmu doviesť ku krachu. Pre existenciu firmy je preto priebežné sledovanie likvidity mimoriadne dôležité.

  

 • Pri rozhodovaní o financiách sa nespoliehajte na pocity. Aplikácia Moneo Vám poskytne dôležité finančné informácie, predovšetkým aký bude stav likvidity Vašej firmy v najbližších dňoch, týždňoch alebo mesiacoch.  Moneo Vám tak poslúži ako spoľahlivý nástroj pre riadenie a rozhodovanie vďaka ktorému budete mať Vaše peniaze vždy pod kontrolou a vyhnete sa zbytočnému stresu.

Ako Vám pomôže


1.  Reálny a spoľahlivý obraz o budúcom stave Vašich financií

Aplikácia vytvorí  prehľadný obraz o všetkých  príjmoch, výdavkoch a hlavne očakávanom stave financií Vašej firmy na najbližší mesiac po dňoch (30),  3 mesiace po týždňoch (90) alebo 12 mesiacov po mesiacoch (365).  Zobrazí aktuálny finančný stav v ktorom sa Vaša firma nachádza a tiež jej budúce finančné smerovanie, možnosti a limity. 


2.  Riadenie Cash Flow firmy a modelové scenáre

 • Pomocou aplikácie dokážete priebežne kontrolovať príjmy a výdavky firmy a riadiť Cash Flow. Podľa očakávaných príjmov (úhrady faktúr, príjem tržieb, ...) sa viete správne a rýchlo rozhodovať o akýchkoľvek výdavkoch (platby faktúr, úhrady miezd, nájomného, splátky úverov, investície, ...).


 • Na prípadný nepriaznivý finančný vývoj viete reagovať včas a dokážete ho zvrátiť. Viete si vopred modelovať scenáre a pripraviť vlastné riešenia.
 • Aplikácia môže poslúžiť ako praktický simulátor cash flow  pre rozhodnutia manažmentu firmy (získanie úverov, úprava miezd zamestnancov, nákup áut alebo počítačov, vyplatenie podielov na zisku, ...) alebo aj očakávané legislatívne zmeny  (rôzne druhy štátnej pomoci, zmeny zákonov, ...).


3.  Finančné plánovanie

Pri príprave nových projektov môže byť pre bežné firmy aj startupy výborným pomocníkom pri tvorbe rôznych finančných prehľadov ( finančný plán, analýza príjmov a výdavkov, likvidita a jej vývoj, podnikateľský plán, rozpočet, plán cash flow,...).


  


Komu je určená


 • Veľkosť firmy. Aplikácia Moneo je ideálna pre každú firmu  bez ohľadu na obrat, výšku majetku alebo počet zamestnancov. Je vhodná pre startup, malé a stredné firmy, a tiež pre  veľké spoločnosti so zložitejšou štruktúrou (holding).


 • Obchodné zameranie. Využiť ju môžu firmy s rôznym obchodným zameraním:  účtovné, právne a poradenské firmy, hotely, reštaurácie,maloobchodné predajne, výrobné, servisné, stavebné alebo dopravné firmy, ... 


 • Personálne využitie. Aplikácia je určená pre každého, kto rozhoduje o financiách firmy. Môže byť výborným pomocníkom pre majiteľov firiem, finančných riaditeľov alebo účtovníkov.  Ovláda sa jednoducho a nevyžaduje špeciálne odborné znalosti z  účtovníctva. 


Ako funguje

 • Aplikácia aj všetky údaje sú uložené len na  Vašom počítači  - sú tak chránené všetky citlivé informácie týkajúce sa financií Vašej firmy
 • Je flexibilná a nezávislá od konkrétneho ekonomického softvéru ktorý využíva Vaša firma. Moneo dokáže pracovať samostatne, ale aj jednoducho využiť informácie z rôznych zdrojov.
 • Mnohé procesy sú automatizované, aby uľahčili prácu užívateľovi (napríklad  automatický import historických údajov, ... )
 • Umožňuje generovať prognózy ku ktorémukoľvek dňu - je nezávislá na mesačných závierkach účtovníctva.
 • Má integrovaný špeciálny HELP systém vrátane videonávodov, ktorý umožňuje interaktívne zobraziť nápovedu priamo v aplikácii (systém 2 obrazoviek) , čo Vám pomôže rýchlo ju pochopiť a naučiť sa s  ňou pracovať.
 • Podporuje sieťový prístup viacerích užívateľov z rôznych počítačov s vymedzenými prístupovými právami (napríklad  účtovníčka - finančný riaditeľ - výkonný riaditeľ) 
 • Aplikácia pracuje  v 8 cudzích  jazykoch a je v nej možné spracovávať až 16 firiem 

                 Je čas pozrieť sa za horizont