EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Vy máte otázky. My máme odpovede

Na tejto stránke nájdete okrem sekcie "Rýchly štart - ako začať"  aj odpovede  na najčastejšie kladené otázky od našich užívateľov. V prípade, ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete nás kontaktovať:

       

      telefonicky  na čísle: 0907 634 317  ( Pon-Pia,  9:00 - 15:00 )

                  

   online chat   (využite chat box v pravom dolnom rohu) 


     e-mail 

    Rýchly štart - ako začať 

Keď začínate pracovať s programom 1. krát, zvoľte si prosím spôsob ktorým budete ďalej postupovať :  

 

A. Rýchly spôsob  

B. Komplexný spôsob 

 

A. Rýchly spôsob  pracuje len s odhadmi príjmov a výdavkov na budúce obdobie.  Je vhodný napríklad v prípade: 

 

  •  ak máte stabilné (napr. paušálne ) príjmy a výdavky s dodávateľmi a odberateľmi
  • dlhodobého plánovania (napr. podnikateľský plán, plán cash flow, ...)
  •  simulácii vývoja cash flow pri nových projektoch (napr. startup )

 

Pri tomto spôsobe treba na začiatku vykonať  kroky:  - 2 - 3

 

  Poznámka

Pri krokoch 2 a 3 doporučujeme  využiť tzv . automatický spôsob generovania položiek čím sa celý postup výrazne zrýchly a zjednoduší.

 

 

 

B. Komplexný spôsob potrebuje mať k dispozícii aj aktuálne pohľadávky a záväzky.  Je presnejší a poskytuje reálnejší obraz o budúcom vývoji Cash Flow. Je vhodný ak :

 

  • obchodný model predstavuje náhodné zakázky

      alebo projekty, ktoré nie je možné vopred presnejšie odhadnúť 

  • stav pohľadávok a záväzkov výrazne kolíše.

 

Pri tomto spôsobe treba vykonať  kroky: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

 

  Upozornenie

Skôr ako začnete s prípravou prognózy prosím skontrolujte, na akú firmu  ste aktuálne nastavený  (Nastavenia > Databáza > Aktívna ). Dvojklikom na položku v stlpci "Partner"  si názov firmy viete upraviť. Názov firmy s ktorou aktuálne pracujete je uvedený vždy v záhlaví prognózy (30,90,365) .  

 

1. krok - Dátum začiatku prognózy a počiatočný stav finančných prostriedkov
2. krok - Definícia opakovaných príjmov
3.krok - Definícia opakovaných výdavkov
4. krok - Import pohľadávok
5. krok - Import záväzkov

    Všeobecne o programe

Je možné si program bezplatne vyskúšať ?
Pre aké typy firiem je program vhodný ?
Môžem do prognózy aj manuálne zasahovať a meniť ju ?
S akými ekonomickými programami spolupracuje Moneo ?
Ku akému dňu a ako často sa prognóza môže vytvoriť ?
Aké vstupné informácie program potrebuje ?
V programe sa majú uvádzať sumy s DPH alebo bez DPH ?
Čo je prognózované obdobie ?
Dá sa program využiť aj pre start up ?

    Pohľadávky

Dokáže program odhadnúť pravdepodobný dátum úhrady (meškanie) faktúry ?
Môžem manuálne meniť splatnosť alebo sumu faktúry ?
Ako sa definuje splátkový kalendár dohodnutý s klientom ?
Ako definovať pohľadávky kde je riziko, že nebudu zaplatené ?
Ako preradím faktúru po splatnosti do prognózy ?
Ako sa robi definicia dát vo vstupnom súbore ?
Čo znamená pohľadávky splatné PRED / POČAS / PO prognóze ?
Ako sa aktualizujú pohľadávky ?
Ako je vylúčená duplicita pohľadávok a odhad príjmov pre toho istého klienta ?

    Opakované príjmy

Čo sú opakované príjmy a načo slúžia ?
Ako zadefinovať sezónne príjmy ?
Môžem do opakovaných príjmov manuálne vstupovať a meniť ich ?
Ako zmením poradie položiek v zozname ?

   Peňažné prostriedky

Ako zadať vklad hotovosti do banky alebo do pokladne ?
Ako zadať do prognózy náhodné výdavky ?
Ako zadať náhodný (jednorázový) nákup kartou (napr. nákup počítača, phm,..) ?
Ako zadať stav kontokorentného úveru v banke ?
Aký zostatok v banke má byť zadaný ku dňu začiatku prognózy ?
Ako sa aktualizuje počiatočný stav peňažných prostriedkov ?

     Záväzky

Môžem manuálne meniť sumu alebo splatnosť faktúr ?
Ako preradím zaväzok po splatnosti do prognózy ?
Ako sa aktualizujú záväzky ?
Ako je vylúčená duplicita záväzkov a odhad výdavkov pre toho istého dodávateľa ?

   Opakované výdavky

Čo sú opakované výdavky a načo slúžia ?
Ako zadám presnú sumu DPH oproti odhadu v opakovaných výdavkoch ?
Možem do opakovaných výdavkov manuálne vstupovať a meniť ich ?
Ako zadám opakovaný výdavok so štvrťročnou frekvenciou ?
Ako zmením poradie položiek ?

   Licencie  a  nastavenia

Čo je licenčný kľúč a načo slúži ?
Ako sa predlžuje licencia k programu ?
Ako si môžem zmeniť licenciu ?
Ako a kde sa zadáva licenčný kľúč do programu ?
Aky je rozdiel medzi verziou programu 180 a 365 ?
Ako si nastavím aktuálnu firmu s ktorou chcem pracovať pri multilicencii ?
Ako sa zadáva názov firmy ?