EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Vy máte otázky. My máme odpovede

Na tejto stránke nájdete okrem sekcie "Rýchly štart - ako začať"  aj odpovede  na najčastejšie kladené otázky od našich užívateľov. V prípade, ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete nás kontaktovať:

       

      telefonicky  na čísle:  +421 907 634 317  ( Pon - Pia ,  9:00 - 15:00 )

                  

   online chat   (využite chat box v pravom dolnom rohu) 


     e-mail 

    Rýchly štart - ako začať 

Ak začínate pracovať s programom 1. krát, zvoľte si najprv spôsob, ktorým budete ďalej postupovať :  

 

A. Základný spôsob  

B. Komplexný spôsob 

 

A. Základný spôsob  pracuje len s odhadmi príjmov a výdavkov na budúce obdobie.  Je vhodný napríklad v prípade: 

 

  • dlhodobého plánovania (finančný alebo podnikateľský plán, rozpočet, plán cash flow , ...)
  • simulácii vývoja cash flow pri nových projektoch (startup , otváranie nových prevádzok, ...)
  • ak máte pri existujúcej firme stabilné (paušálne ) príjmy a výdavky s dodávateľmi a odberateľmi, ktoré viete vopred odhadnúť

 

Pri tomto spôsobe treba: 

  • 1-krát vykonať kroky  - 2 - 3  
  • v budúcnosti, keď budete pripravovať prognózu zopakovať už len krok  1

 

  Poznámka

Ak máte k dispozícii údaje z účtovníctva za uplynulé mesiace , pri krokoch 2 a 3 odporúčame  využiť automatický spôsob generovania položiek, čím sa celý postup výrazne zrýchli a zjednoduší.

 

 

 

B. Komplexný spôsob využíva okrem odhadov príjmov a výdavkov aj aktuálne pohľadávky a záväzky.  Je presnejší a poskytuje reálnejší obraz o budúcom vývoji Cash Flow. Je vhodný napríklad ak :

 

  • obchodný model predstavuje náhodné zákazky alebo projekty, ktoré nie je možné vopred presnejšie odhadnúť 
  • stav pohľadávok a záväzkov výrazne kolíše.

 

Pri tomto spôsobe treba: 

  • 1-krát vykonať kroky  - 2 - 3 4 - 5
  • v budúcnosti, keď budete pripravovať prognózu zopakovať  kroky 5

 

  Upozornenie

Ak si chcete upraviť názov firmy, v časti:  Nastavenia>Firma dvojklikom priamo na názov firmy si ho viete zmeniť. Názov firmy s ktorou aktuálne pracujete je uvedený vždy v záhlaví prognózy (30,90,365) .  

 

1. krok - Počiatočný stav finančných prostriedkov
2. krok - Definícia opakovaných príjmov
3.krok - Definícia opakovaných výdavkov
4. krok - Import pohľadávok
5. krok - Import záväzkov

    Všeobecne o programe

Môžem vidieť vzorový príklad firmy s konkrétnymi údajmi ?
Môžu Moneo využívať viacerí užívatelia ?
Môžem si program bezplatne vyskúšať ?
Ako si pripravím finančný plán ?
Aké vstupné informácie program potrebuje ?
Je možné využívať program aj na počítači s MAC OS (Apple)?
Ku akému dňu a ako často sa prognóza môže vytvoriť ?
Stratím údaje ktoré som zadal počas 7 - dňovej bezplatnej verzie po uplynutí 7 dní ?
Pre aké typy firiem je program vhodný ?
Môžem do prognózy aj manuálne zasahovať a meniť ju ?
S akými ekonomickými programami spolupracuje Moneo ?
V programe sa majú uvádzať sumy s DPH alebo bez DPH ?
Dá sa program využiť aj pre start up ?
Čo je prognózované obdobie ?

    Pohľadávky

Dokáže program odhadnúť pravdepodobný dátum úhrady (meškanie) faktúry ?
Môžem manuálne meniť splatnosť alebo sumu faktúry ?
Ako sa definuje splátkový kalendár dohodnutý s klientom ?
Ako definovať pohľadávky kde je riziko, že nebudu zaplatené ?
Ako preradím faktúru po splatnosti do prognózy ?
Ako sa robi definicia dát vo vstupnom súbore ?
Čo znamená pohľadávky splatné PRED / POČAS / PO prognóze ?
Ako sa aktualizujú pohľadávky ?
Ako je vylúčená duplicita pohľadávok a odhad príjmov pre toho istého klienta ?

    Opakované príjmy

Čo sú opakované príjmy a načo slúžia ?
Ako definujú sezónne (nepravidelné) príjmy ?
Ako zmením poradie položiek opakovaných príjmov v prognóze ?
Ako je vylúčená duplicita opakovaných príjmov (odhad) a príslušných pohľadávok (presná suma) pre daného klienta ?

   Peňažné prostriedky

Ako zadať jednorázový vklad hotovosti do banky alebo do pokladne ?
Ako zadať náhodné výdavky ?
Ako zadať náhodný (jednorázový) nákup kartou (napr. nákup počítača, phm,..) ?
Ako zadať stav kontokorentného úveru v banke ?
Aký zostatok v banke má byť zadaný ku dňu začiatku prognózy ?
Ako sa aktualizuje počiatočný stav peňažných prostriedkov ?

     Záväzky

Môžem manuálne meniť sumu alebo splatnosť faktúr ?
Ako preradím zaväzok po splatnosti do prognózy ?
Ako sa aktualizujú záväzky ?
Ako je vylúčená duplicita záväzkov a odhad výdavkov pre toho istého dodávateľa ?

   Opakované výdavky

Čo sú opakované výdavky a načo slúžia ?
Ako zadám presnú sumu DPH oproti odhadu v opakovaných výdavkoch ?
Ako zadám opakovaný výdavok so štvrťročnou frekvenciou ?
Ako si zmením poradie položiek opakovaných výdavkov v prognóze ?
Ako sa vylúči duplicita opakovaných výdavkov (odhad) a záväzkov (presná suma) pre konkrétneho dodávateľa ?

   Licencie  a  nastavenia

Ako sa predlžuje licencia k programu ?
Ako si môžem zmeniť licenciu ?
Ako a kde sa zadáva licenčný kľúč do programu ?
Aky je rozdiel medzi verziou programu 180 a 365 ?
Čo je licenčný kľúč a načo slúži ?
Ako si nastavím aktuálnu firmu s ktorou chcem pracovať ?
Kde sa dá zmeniť názov firmy ?
Ako si vypnem úvodnú (uvítaciu) obrazovku ?
Ako skryjem horné menu v programe ?