EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Už dnes môžete vidieť stav a vývoj Vašich financií v budúcnosti

Aplikácia určená pre podnikateľov a firmy na riadenie a prognózovanie cash flow. Moneo Vám poskytne cenné informácie o príjmoch, výdavkoch a likvidite Vašej firmy do budúcnosti ...   viac  >>


ČO PONÚKAME

Hlavné výhody 


  • prehľadné a spoľahlivé prognózy vývoja Cash Flow až na 12 mesiacov vopred
  • aplikácia nevyžaduje odborné znalosti z účtovníctva
  • nezávislá od ekonomického softvéru firmy
  • dostupná v  8 cudzích jazykoch (anglicky,nemecky,francuzsky,španielsky,taliansky,poľsky,slovensky,česky)
  •  sieťový prístup viacerích užívateľov

  • ideálna aplikácia pre každú firmu bez ohľadu na veľkosť alebo obchodné zameranie 

VIAC VLASTNOSTI

Ďalšie benefity 

 

  • aplikácia sleduje platobnú disciplínu klientov a vytvára odhad reálnej splatnosti faktúr
  • ovláda sa jednoducho  a dá sa rýchlo pochopiť, čo umožňuje začať ju reálne využívať už v krátkom čase
  • dokáže automaticky generovať položky z historických údajov bez potreby manuálneho zadávania
  • má integrovaný Help systém, videonávody a vzorový príklad

                 JEDNODUCHÉ  KROKY

Ako začať

moneo

Základné vlastnosti 

Flexibilita 

 

Univerzálna aplikácia  pre rôzne typy firiem. Schopná pracovať samostatne aj flexibilne využiť dáta z rôznych zdrojov.  

Prehľadnosť 


Detailný a spoľahlivý obraz o budúcich príjmoch, výdavkoch a likvidite. 

Intuitívna nápoveda 

 

Integrovaná intuitívna nápoveda a videonávody. 

Online podpora pre zákazníkov.

Modelové scenáre


 Interaktívny vstup do prognóz a simulácia rôznych scenárov finančného vývoja.

                 Je čas pozrieť sa za horizont