Už dnes môžete vidieť stav a vývoj Vašich financií v budúcnosti

Aplikácia určená pre podnikateľov a firmy na riadenie a prognózovanie cash flow. Aplikácia Moneo Vám v reálnom čase vytvorí prognózu vývoja cash flow až na 12 mesiacov ...   viac  >>


ČO PONÚKAME

Hlavné výhody 


  • presné a spoľahlivé prognózy vývoja cash flow až na 12 mesiacov.

  • pohľadávky, záväzky a aktuálne stavy na bankových účtoch v reálnom čase ( 24 / 7 ).

  • platobné príkazy – rýchla a jednoduchá príprava hromadných príkazov pre neobmedzený počet platieb. Platobné príkazy do všetkých bánk v rámci SR a 36 krajín sveta (SEPA zóna).

  • simulácie – testovanie rôznych finančných situácií ešte pred prijatím finálneho rozhodnutia.

  • multiverzia - sledovanie viacerích firiem alebo projektov v jednej aplikácii, vytváranie skupín podľa rôznych kritérii.

  • flexibilné využitie -  príprava finančného plánu, riadenie cash flow firmy v reálnom čase, kontrola príjmov a výdavkov, simulácie rôznych finančných situácii.

VIAC VLASTNOSTI

Ďalšie benefity 

 

  • 8 svetových jazykov – anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, poľsky, česky, slovensky

  • sledovanie podľa kategórii alebo projektov - členenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých kategórii alebo projektov

  • odhad reálnej splatnosti faktúr -sledovanie platobnej disciplíny klientov a odhad reálnej splatnosti faktúr podľa rôznych kritérii

  • užívateľský komfort - bezplatná 14 dňová verzia (Trial) , vzorový príklad, integrovaná nápoveda a videonávody, rýchla online podpora

                 JEDNODUCHÉ  KROKY

Ako začať

moneo

Základné vlastnosti 

Flexibilita 

 

Univerzálna aplikácia  pre rôzne typy firiem. Schopná pracovať samostatne aj flexibilne využiť dáta z rôznych zdrojov.  

Prehľadnosť 


Detailný a spoľahlivý obraz o budúcich príjmoch, výdavkoch a likvidite. 

Intuitívna nápoveda 

 

Integrovaná intuitívna nápoveda a videonávody. 

Online podpora pre zákazníkov.

Modelové scenáre


 Interaktívny vstup do prognóz a simulácia rôznych scenárov finančného vývoja.

                 Je čas pozrieť sa za horizont