EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRomanianSpanishSlovakHungarian

Už dnes môžete vidieť stav a vývoj Vašich financií v budúcnosti

Aplikácia určená pre podnikateľov a firmy na riadenie a prognózovanie cash flow. Moneo Vám presne zobrazí, koľko peňazí bude mať Vaša firma k dispozícii  až na 12 mesiacov vopred.    ...   viac  >>


ČO PONÚKAME

Hlavné výhody 


  • presné a spoľahlivé prognózy vývoja cash flow až na 12 mesiacov 

  • prepojenie s bankou – prognózy sa dokážu aktualizovať automaticky v reálnom čase a kedykoľvek v priebehu dňa si viete rýchlo a jednoducho zistiť  aktuálny stav na Vašich bankových účtoch (24/7) 

  • flexibilné využitie -  aplikáciu je možné využiť na rôzne účely: riadenie cash flow firmy v reálnom čase, príprava finančného plánu, kontrola príjmov a výdavkov, nástroj na modelové scenáre. Je vhodná pre existujúce aj začínajúce firmy bez ohľadu na veľkosť alebo obchodné zameranie

  • 8 svetových jazykov – pracovať s ňou môžete :  anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, poľsky, česky, slovensky

  • sieťový prístup – podporuje prepojenie viacerích užívateľov s vymedzením ich prístupových práv

  • jednoduché a intuitívne ovládanie – nevyžaduje špeciálne znalosti z účtovníctva a už v krátkom čase sa dá reálne využívať

VIAC VLASTNOSTI

Ďalšie benefity 


  • automatické generovanie položiek - aplikácia dokáže generovať položky z historických údajov účtovníctva bez potreby manuálneho zadávania

  • odhad reálnej splatnosti faktúr - sleduje platobnú disciplínu klientov a automaticky ponúka reálnu splatnosť faktúr

  • automatická korekcia pohľadávok - automatické zníženie pohľadávok, pri ktorých je riziko , že nebudú čiastočne alebo úplne zaplatené

  • užívateľský komfort - bezplatná 7-dňová verzia (Trial) , vzorový príklad, integrovaná nápoveda a videonávody, rýchla online podpora

                 JEDNODUCHÉ  KROKY

Ako začať

moneo

Základné vlastnosti 

Flexibilita 

 

Univerzálna aplikácia  pre rôzne typy firiem. Schopná pracovať samostatne aj flexibilne využiť dáta z rôznych zdrojov.  

Prehľadnosť 


Detailný a spoľahlivý obraz o budúcich príjmoch, výdavkoch a likvidite. 

Intuitívna nápoveda 

 

Integrovaná intuitívna nápoveda a videonávody. 

Online podpora pre zákazníkov.

Modelové scenáre


 Interaktívny vstup do prognóz a simulácia rôznych scenárov finančného vývoja.

                 Je čas pozrieť sa za horizont