Už dnes môžete vidieť stav a vývoj Vašich financií v budúcnosti

Aplikácia určená pre podnikateľov a firmy na riadenie a prognózovanie cash flow. Aplikácia Moneo Vám rýchlo a jednoducho vytvorí prognózu vývoja cash flow až na 12 mesiacov ...   viac  >>


ČO PONÚKAME

Hlavné výhody 


 • presné a spoľahlivé prognózy vývoja cash flow až na 12 mesiacov 

 • plne automatické generovanie prognóz v reálnom čase bez potreby zadávania údajov zo strany užívateľa

 • prepojenie s bankou – aktuálny stav a pohyby na bankových účtoch kedykoľvek v priebehu dňa (24/7)  

 • platobné príkazy – rýchla a jednoduchá príprava hromadných príkazov pre neobmedzený počet platieb. Platobné príkazy do všetkých bánk v rámci SR a 36 krajín sveta (SEPA zóna)

 • simulácie – testy rôznych finančných situácií ešte predtým, než urobíte akékoľvek rozhodnutie

 • flexibilné využitie -  príprava finančného plánu, riadenie cash flow firmy v reálnom čase, kontrola príjmov a výdavkov, simulácie rôznych finančných situácii

 • 8 svetových jazykov – anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, poľsky, česky, slovensky

VIAC VLASTNOSTI

Ďalšie benefity 


 • odhad reálnej splatnosti faktúr -sledovanie platobnej disciplíny klientov a odhad reálnej splatnosti faktúr podľa rôznych kritérii

 • automatické generovanie položiek - vytváranie položiek z historických údajov účtovníctva bez potreby manuálneho zadávania

 • sledovanie podľa kategórii alebo projektov - členenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých kategórii alebo projektov

 • užívateľský komfort - bezplatná 14 dňová verzia (Trial) , vzorový príklad, integrovaná nápoveda a videonávody, rýchla online podpora

                 JEDNODUCHÉ  KROKY

Ako začať

moneo

Základné vlastnosti 

Flexibilita 

 

Univerzálna aplikácia  pre rôzne typy firiem. Schopná pracovať samostatne aj flexibilne využiť dáta z rôznych zdrojov.  

Prehľadnosť 


Detailný a spoľahlivý obraz o budúcich príjmoch, výdavkoch a likvidite. 

Intuitívna nápoveda 

 

Integrovaná intuitívna nápoveda a videonávody. 

Online podpora pre zákazníkov.

Modelové scenáre


 Interaktívny vstup do prognóz a simulácia rôznych scenárov finančného vývoja.

                 Je čas pozrieť sa za horizont