Viac o aplikácii Moneo

Potrebujete pripraviť  finančný plán ? Uvažujete o kúpe firemného auta alebo si chcete rozdeliť podiely na zisku a chceli by ste vedieť , aký to bude mať vplyv na financie firmy ?  Neviete, či budete mať  dosť peňazí na úhradu dodávateľov, nájomného alebo výplatu miezd zamestnancov ?  Moneo Vám poskytne okamžitú odpoveď.  A nielen to - Moneo Vám tiež pomôže hľadať riešenia v nepriaznivých situáciách.  Môže sa tak stať Vašim neoceniteľným pomocníkom, ktorý dokáže presne a spoľahlivo predvídať budúci finančný vývoj a pomôže Vám rýchlo a správne sa rozhodnúť.

 

VlastnostiPrečo je dobré mať Moneo


 • Pre život každej firmy sú nevyhnutné reálne peniaze. Cash Flow a zisk sú dva úplne odlišné ukazovatele, pričom mať vysoký účtovný zisk vôbec nemusí znamenať dostatok peňazí.  Inými slovami, zisk na papieri má reálnu hodnotu až vtedy, keď sú peniaze na účte.  Potvrdzuje to aj známe prirovnanie „Cash is king“.
 • Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, potrebujete spoľahlivé informácie. Pri rozhodovaní o financiách sa nespoliehajte na pocity, môže to byť klamlivé. Potenciálny stav finančných prostriedkov - likvidita - sa v čase rýchlo mení a jej nedostatok môže aj vysoko ziskovú firmu doviesť ku krachu. 

  

 •   Moneo môže byť Váš spoľahlivý finančný kompas, vďaka ktorému budete mať Vaše peniaze vždy pod kontrolou a vyhnete sa zbytočnému stresu.

 

 

 


Ako Vám pomôže


 • Pohľad do budúcnosti.  Aplikácia v reálnom čase vytvorí  presný a spoľahlivý obraz o budúcich príjmoch, výdavkoch a očakávanom stave financií  až na 12 mesiacov. Jednoducho a rýchlo získate prehľad o pohyboch peňazí vo firme a hlavne koľko finančných prostriedkov budete mať k dispozícii napríklad zajtra, o týždeň alebo o mesiac. Získate tak cenné informácie pre rozhodovanie.


 • Aktualizácia stavov na bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov automaticky a v reálnom čase. Prepojením s bankou a fakturačným systémom bude aktualizácia prognóz prebiehať automaticky, rýchlo a komfortne bez toho, aby ste museli niečo zadávať. Moneo Vám v reálnom čase zaktualizuje cash flow prognózy a poskytne aj informácie o tom, aký je aktuálny stav na Vašich bankových účtoch a aktuálny stav pohľadávok a záväzkov kedykoľvek v priebehu dňa (24/7).


 • Riadenie cash flow v reálnom čase. Pomocou aplikácie dokážete priebežne kontrolovať príjmy a výdavky firmy a riadiť cash flow v reálnom čase . Podľa očakávaných príjmov ( úhrady faktúr, príjem tržieb, ...) sa viete správne a rýchlo rozhodnúť o akýchkoľvek prevádzkových  výdavkoch ( platby dodávateľských faktúr, miezd, úverov, daní, ...).


 • Platobné príkazy. Priamo z aplikácie viete jednoducho a rýchlo generovať hromadné platobné príkazy do všetkých bánk v rámci SR a 36 krajín sveta (SEPA zóna) pre neobmedzený počet platieb. Všetky potrebné informácie aplikácia obsahuje, nemusíte nič zadávať. Príprava trvá niekoľko sekúnd - buď automaticky alebo len jednoduchým klikom rozhodnete, ktoré položky sa majú uhradiť. Pri platbách ktoré sa opakujú ( DPH, preddavky na daň, mzdy,...) Vám plánovač úhrad vždy automaticky ponúkne už predvyplnený platobný príkaz ku dňu splatnosti. Na úhradu nezabudnete a nemusíte údaje opakovane zadávať.   


 • Simulácie. Výborná pomôcka, ktorá Vám pomôže zistiť, ako by Vaše rozhodnutia ovplyvnili aktuálnu finančnú situáciu ešte predtým, než sa finálne rozhodnete. Viete si tak vopred otestovať , ako by ovplyvnilo finančnú situáciu firmy napríklad získanie úveru, úprava miezd zamestnancov, nákup áut či vyplatenie podielov na zisku .
 • Viacero firiem v jednej aplikácii, spájanie firiem do skupín. V prípade viacerích firiem ( holding ) môžete v jednej aplikácii pracovať súčasne s viacerými firmami. Dokážete tiež spájať firmy do skupín a sledovať tak skupiny firiem podľa rôznych kritérií ( výroba, doprava, energetika, IT, ... ). Princíp skupín môžete využiť aj pri sledovaní firmy podľa stredísk.


 • Nové projekty a finančné plánovanie.  Moneo môže byť pre existujúce firmy aj startupy výborným nástrojom pri tvorbe rôznych finančných prehľadov ( finančný plán, analýza príjmov a výdavkov, likvidita a jej vývoj, podnikateľský plán,  plán cash flow,...).


Komu je určená

 

 • Veľkosť firmy.  Aplikácia je určená hlavne pre stredné a väčšie firmy, no výborne poslúži aj pre menšie firmy a začínajúce projekty  ( startupy ).

 

 • Obchodné zameranie.  Je vhodná pre široké spektrum firiem, bezohľadu na obchodné zameranie. Využiť ju môžu napríklad účtovné, právne, reklamné, poradenské a servisné firmy, maloobchodné predajne, hotely, reštaurácie, výrobné, obchodné, stavebné alebo dopravné firmy, ...

 

 • Personálne využitie. Aplikácia je určená pre každého, kto rozhoduje o financiách firmy. Môže byť výborným pomocníkom pre majiteľov firiem, finančných riaditeľov alebo účtovníkov.  Ovláda sa jednoducho a nevyžaduje špeciálne odborné znalosti z  účtovníctva. 

 

Ako funguje


 • Z technologického hľadiska je aplikácia k dispozícii v 2 verziách:  desktop alebo  web.
 • Web verzia je dostupná kedykoľvek ( 24/7 )  a kdekoľvek  z pevných alebo mobilných zariadení (PC,Notebook, tablet, telefón) prostredníctvom internetového pripojenia.
 • Desktop verzia je dostupná len na počítači s OS Windows, na ktorom musí byť nainštalovaná. 
 • Aplikáciu si môžete bezplatne vyskúšať  počas 14 dní (Trial) . K dispozícii je aj prezentačné Demo, ktoré obsahuje aj vzorový príklad.
 • K aplikácii môže pristupovať neobmedzený počet užívateľov, pričom pre každého môžu byť zadefinované jeho prístupové práva.
 • S Moneo môžete pracovať v 8 svetových jazykoch: anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, poľsky, česky, slovensky
 • Aplikácia je k dispozícii v 4 platených verziách: Basic, StandardPremium, Enterprise. Bližšie informácie nájdete na stránke: Cennik.

                 Je čas pozrieť sa za horizont