Viac o aplikácii Moneo

Potrebujete pripraviť  finančný plán ? Uvažujete o kúpe firemného auta alebo si chcete rozdeliť podiely na zisku a chceli by ste vedieť , aký to bude mať vplyv na financie firmy ?  Neviete, či budete mať  dosť peňazí na úhradu dodávateľov, nájomného alebo výplatu miezd zamestnancov ?  Moneo Vám poskytne okamžitú odpoveď.  A nielen to - Moneo Vám tiež pomôže hľadať riešenia v nepriaznivých situáciách.  Môže sa tak stať Vašim neoceniteľným pomocníkom, ktorý dokáže presne a spoľahlivo predvídať budúci finančný vývoj a pomôže Vám rýchlo a správne sa rozhodnúť.

 

VlastnostiPrečo je dobré mať Moneo


 • Pre život každej firmy sú nevyhnutné reálne peniaze. Cash Flow a zisk sú dva úplne odlišné ukazovatele, pričom mať vysoký účtovný zisk vôbec nemusí znamenať dostatok peňazí.  Inými slovami, zisk na papieri má reálnu hodnotu až vtedy, keď sú peniaze na účte.  Potvrdzuje to aj známe prirovnanie „Cash is king“.
 • Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, potrebujete spoľahlivé informácie. Pri rozhodovaní o financiách sa nespoliehajte na pocity, môže to byť klamlivé. Potenciálny stav finančných prostriedkov - likvidita - sa v čase rýchlo mení a jej nedostatok môže aj vysoko ziskovú firmu doviesť ku krachu. 

  

 •   Moneo môže byť Váš spoľahlivý finančný kompas, vďaka ktorému budete mať Vaše peniaze vždy pod kontrolou a vyhnete sa zbytočnému stresu.

 

 

 


Ako Vám pomôže


 • Pohľad do budúcnosti.  Aplikácia v reálnom čase vytvorí  presný a spoľahlivý obraz o budúcich príjmoch, výdavkoch a očakávanom stave financií  až na 12 mesiacov. Jednoducho a rýchlo získate prehľad o všetkých pohyboch peňazí vo firme a hlavne koľko finančných prostriedkov budete mať k dispozícii napríklad zajtra, o týždeň alebo o mesiac. Získate tak cenné informácie pre rozhodovanie.


 • Aktuálny stav na bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov kedykoľvek v priebehu dňa ( 24/7 ).  Moneo si vždy automaticky aktualizuje cash flow prognózy podľa aktuálnych stavov na Vašich bankových účtoch, pohľadávok a záväzkov. Všetky informácie tak máte k dispozícii v reálnom čase. 


 • Riadenie cash flow v reálnom čase. Pomocou aplikácie dokážete priebežne kontrolovať príjmy a výdavky firmy a riadiť cash flow v reálnom čase . Podľa očakávaných príjmov ( úhrady faktúr, príjem tržieb, ...) sa viete správne a rýchlo rozhodnúť o akýchkoľvek prevádzkových  výdavkoch ( platby dodávateľských faktúr, miezd, úverov, daní, ...) alebo investíciách.


 • Platobné príkazy. Priamo z aplikácie viete jednoducho a rýchlo generovať hromadné platobné príkazy do všetkých bánk v rámci SR a 36 krajín sveta (SEPA zóna) pre neobmedzený počet platieb.  Príprava je rýchla a komfortná - buď automaticky alebo jednoduchým klikom rozhodnete, ktoré položky sa majú uhradiť. Pri platbách ktoré sa opakujú ( DPH, preddavky na daň, mzdy,...) Vám plánovač úhrad vždy automaticky ponúkne už predvyplnený platobný príkaz ku dňu splatnosti. Na úhradu nezabudnete a nemusíte údaje opakovane zadávať.   


 • Simulácie. Výborná pomôcka, ktorá Vám pomôže zistiť, ako by Vaše rozhodnutia ovplyvnili aktuálnu finančnú situáciu ešte predtým, než sa finálne rozhodnete. Viete si tak vopred otestovať  rôzne modelové situácie - napríklad získanie úveru, úprava miezd zamestnancov, nákup áut či vyplatenie podielov na zisku .
 • Viacero firiem alebo projektov v jednej aplikácii, spájanie do skupín. V prípade viacerích firiem ( holding )  alebo samostatných projektov, môžete v jednej aplikácii pracovať súčasne s viacerými firmami alebo projektami. Dokážete ich tiež spájať do skupín a sledovať ich podľa rôznych kritérií ( výroba, doprava, energetika, IT, ... ). 


 • Nové projekty a finančné plánovanie.  Moneo môže byť pre existujúce firmy aj startupy výborným nástrojom pri tvorbe rôznych finančných prehľadov ( finančný plán, analýza príjmov a výdavkov, likvidita a jej vývoj, podnikateľský plán,  plán cash flow,...).


Komu je určená

 

 • Veľkosť firmy.  Aplikácia je určená hlavne pre stredné a väčšie firmy, no výborne poslúži aj pre menšie firmy a začínajúce projekty  ( startupy ).

 

 • Obchodné zameranie.  Je vhodná pre široké spektrum firiem, bezohľadu na obchodné zameranie. Využiť ju môžu napríklad účtovné, právne, reklamné, poradenské a servisné firmy, maloobchodné predajne, hotely, reštaurácie, výrobné, obchodné, stavebné alebo dopravné firmy, ...

 

 • Personálne využitie. Aplikácia je určená pre každého, kto rozhoduje o financiách firmy. Môže byť výborným pomocníkom pre majiteľov firiem, finančných riaditeľov alebo účtovníkov.  Ovláda sa jednoducho a nevyžaduje špeciálne odborné znalosti z  účtovníctva. 

 

Ako funguje


 • Moneo je k dispozícii vo web (online) verzi. Je dostupná kedykoľvek ( 24/7 )  a kdekoľvek  z pevných alebo mobilných zariadení (PC,Notebook, tablet, telefón) prostredníctvom internetového pripojenia.
 • Aplikáciu si môžete bezplatne vyskúšať  počas 14 dní (Trial) . K dispozícii je aj prezentačné Demo, ktoré obsahuje aj vzorový príklad.
 • K aplikácii môže pristupovať neobmedzený počet užívateľov, pričom pre každého môžu byť zadefinované jeho prístupové práva.
 • S Moneo môžete pracovať v 8 svetových jazykoch: anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, poľsky, česky, slovensky
 • Aplikácia je k dispozícii v 4 platených verziách: Basic, StandardPremium, Enterprise. Bližšie informácie nájdete na stránke: Cennik.

                 Je čas pozrieť sa za horizont