Vy máte otázky. My máme odpovede

Na tejto stránke nájdete okrem sekcie "Rýchly štart - ako začať"  aj odpovede  na najčastejšie kladené otázky. Pre rýchle hľadanie využite vyhľadávací box dole. Ak máte dotaz alebo nápad na zlepšenie, budeme radi, ak nám o ňom dáte vedieť.


            ​​​​​​​   support@moneosoftware.com               +421 907 634 317                      Kontaktný formulár  

       

    Rýchly štart - ako začať 

Na úvod je potrebné vykonať počiatočné nastavenie aplikácie. Zvolte si prosím spôsob, ktorým budete ďalej postupovať: 

 

A. Základný spôsob  

B. Komplexný spôsob 

 

A. Základný spôsob  pracuje len s odhadmi príjmov a výdavkov na budúce obdobie.  Je vhodný napríklad v prípade: 

 

  • dlhodobého plánovania (finančný alebo podnikateľský plán, plán cash flow , ...)
  • simulácii vývoja cash flow pri nových projektoch (startup , otváranie nových prevádzok, ...)
  • ak máte pri existujúcej firme stabilné (paušálne ) príjmy a výdavky s dodávateľmi a odberateľmi, ktoré viete vopred pomerne presne odhadnúť

 

Pri tomto spôsobe treba vykonať 1x  kroky :  - 2 - 3 .  

 

B. Komplexný spôsob využíva okrem odhadu príjmov a výdavkov aj aktuálne pohľadávky a záväzky.  Je presnejší a poskytuje reálnejší obraz o budúcom vývoji cash flow. Je vhodný napríklad ak :

 

  • obchodný model Vašej firmy tvoria hlavne náhodné zákazky alebo projekty, ktoré nie je možné vopred presnejšie odhadnúť 
  • stav pohľadávok a záväzkov výrazne kolíše.

 

Pri tomto spôsobe treba vykonať 1x  kroky : - 2 - 3 4 - 5

 

   Automaticky režim:

Aplikácia môže pracovať aj v režime, v ktorom si vždy po spustení automaticky aktualizuje potrebné informácie bez zásahu užívateľa. V tomto prípade stačí vykonať úvodné nastavenie - kroky :  1a – 2 – 3 - 4a – 5a

 

  Upozornenie

Videonávody a náhľadové obrázky použité v tejto sekcii môžu byť odlišné a závisia od verzie, ktorú používate.

Desktop verzia  a Web verzia nie sú z hľadiska funkcionality identické, niektoré funkcie Desktop verzie nie sú obsiahnuté vo Web verzii a opačne.  

 

1. krok - Počiatočný stav finančných prostriedkov
2. krok - Definícia opakovaných príjmov
3.krok - Definícia opakovaných výdavkov
4. krok - Import pohľadávok
5. krok - Import záväzkov

    Všeobecne o aplikácii

Ako si pripravím finančný plán ?
Môžu s Moneo pracovať viacerí užívatelia ?
Môžem si aplikáciu bezplatne vyskúšať ?
Je možné využívať aplikáciu aj na počítači s MAC OS (Apple)?
Môžem vidieť vzorový príklad ?
Po uplynutí 14 - dňovej bezplatnej verzie stratím všetky údaje ?
Môžem do prognózy aj manuálne zasahovať ?
S akými ekonomickými programami spolupracuje Moneo ?
V aplikácii sa majú uvádzať sumy s DPH alebo bez DPH ?
Dá sa aplikácia využiť aj pre start up ?
Čo je prognózované obdobie ?

    Pohľadávky

Ako sa rieši rozdiel medzi dátumom splatnosti na faktúre a reálnym dátumom úhrady ?
Ako sa definuje splátkový kalendár dohodnutý s klientom ?
Ako definovať pohľadávky kde je riziko, že nebudu zaplatené ?
Ako sa robi definicia dát vo vstupnom súbore ?
Čo znamená pohľadávky splatné PRED / POČAS / PO prognóze ?
Ako sa aktualizujú pohľadávky ?
Ako je vylúčená duplicita pohľadávok a odhad príjmov pre toho istého klienta ?

    Opakované príjmy

Čo sú opakované príjmy a načo slúžia ?
Ako definujú sezónne (nepravidelné) príjmy ?
Ako zmením poradie položiek opakovaných príjmov v prognóze ?
Ako je vylúčená duplicita opakovaných príjmov (odhad) a príslušných pohľadávok (presná suma) pre daného klienta ?

   Peňažné prostriedky

Ako sa aktivuje automatická aktualizácia banky ?
Ako sa zadáva jednorázový príjem alebo výdaj ?
Ako sa zadáva náhodný (jednorázový) nákup kartou (napríklad nákup počítača, pohonné hmoty,..) ?
Ako si zadám stav kontokorentného úveru v banke ?

     Záväzky

Ako sa aktualizujú záväzky ?
Ako je vylúčená duplicita záväzkov a odhad výdavkov pre toho istého dodávateľa ?

   Opakované výdavky

Čo sú opakované výdavky a načo slúžia ?
Ako zadám presnú sumu DPH oproti odhadu v opakovaných výdavkoch ?
Ako zadám opakovaný výdavok so štvrťročnou frekvenciou ?
Ako si zmením poradie položiek opakovaných výdavkov v prognóze ?
Ako sa vylúči duplicita opakovaných výdavkov (odhad) a záväzkov (presná suma) pre konkrétneho dodávateľa ?

   Licencie  a  nastavenia

Ako sa predlžuje licencia ?
Ako môžem zmeniť licenciu ?
Ako a kde sa zadáva licenčný kľúč ?
Aky je rozdiel medzi verziou programu 180 a 365 ?
Kde sa dá zmeniť názov firmy ?
Ako si vypnem úvodnú (uvítaciu) obrazovku ?
Ako skryjem horné menu ?
Ako si nastavím jazyk ?
Ako skryjem podrobnú časť prognóz aby som videl len kumulatívne hodnoty ?

   Platobné príkazy

Ako si pripravím platobný príkaz ?
Pre ktoré banky sa dá platobný príkaz použiť ?
Môžeme namiesto ICO používať interné číslo dodávateľa ?
Môžem si pripraviť platobný príkaz na niekoľko dní vopred ?
Môžem robiť úhrady viackrát v priebehu dňa ?
Môžem uhrádzať z viacerých bánk ?

   Simulácie

Ako fungujú simulácie ?
Ako spustím simuláciu ?
Môžu vidieť moju simuláciu aj iní užívatelia ?
Je použitie simulácie nejak obmedzené ?

 Užívatelia

Kto môže pridávať nových užívateľov ?
Ako vytvorím nového užívateľa ?