Základná verzia programu s generovaním prognózy vývoja cash flow na  30 dní dopredu po kalendárnych dňoch.

Okrem automatického prognózovania umožňuje aj manuálny vstup a korekcie vykonané užívateľom. Súčasťou programu je aj tréningová (DEMO)  verzia. Licenciu na používanie  programu je možné si zakúpiť na obdobie 180  alebo 365 dni.