Najvyššia verzia programu s generovaním prognózy vývoja cash flow na :

   - 30 dní dopredu po kalendárnych dňoch ,

   - 90 dní po týždňoch a

   - 365 dní po mesiacoch.  

Okrem automatického prognózovania umožňuje manuálny vstup a korekcie užívateľom.  Súčasťou verzie je aj tréningová (DEMO) verzia.  Licenciu PREMIUM na používanie  programu je možné si zakúpiť na obdobie 180 alebo 365 dni